รูปแบบ และ นวัตกรรมกระจก หน้าที่ 2

Image 03

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ( Laminate Tempered Glass)

  กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ( Laminate tempered glass) คือการนำกระจกเทมเปอร์ มาลา มิเนต โดยประกบด้วยฟิล์ม PVB เพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่ต้องการความแข็งแกร่ง มาก ขึ้นการใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยเช่นทำเป็นกระจก สกาย ไลท์, ฉากกั้นห้อง เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงมีข้อจำกัดด้านความหลากหลายของสีสันขึ้นอยู่กับ บริษัทผู้ผลิตฟิล์มที่จะผลิตออกมาสู่ตลาด ดังนั้นกระจกลามิเนตจะมีสีให้เลือกค่อนข้างน้อย

Image 03

กระจกกันกระสุน (Glass Bulletproof)

  กระจกกันกระสุน (Glass Bulletproof) นิยมใช้ในห้องนิรภัยต่าง ๆ ที่ต้องการ ความปลอด ภัยมากเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ทำเนียบ สถานทูต สถานที่สำคัญๆ ร้านทองและร้านจิวเวอรี่ โดยมีระดับชั้นของการออกแบบกระจกกันกระสุน เพื่อคัดแยกชั้นคุณภาพของกระจกกันกระสุน NIJ (National Institute of Justice)   ได้แบ่งระดับการทดสอบโดยใช้ขนาดของกระสุนและ ค่าความเร็วของหัวกระสุน ดังนี้

Image 04

กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-E Glass)

  กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-E Glass) ลักษณะการใช้งานคล้ายกับกระจกสะท้อนรังสีจากดวง อาทิตย์ แต่เหมาะที่จะใช้ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณภูมิภายในและภายนอกค่อนข้าง สูง เพราะกระจกชนิดนี้มีความทนทานต่อความแตกต่างของอุณภูมิได้ดีกว่า  แต่กระจก Low-E จะสะท้อนแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่ากระจกสะท้อนแสง (Solar Reflective Glass)  จึงประหยัดพลังงานได้น้อยกว่า

Image 04

กระจกดัดโค้ง (Curve Glass)

   แบ่งเป็น กระจกโค้งชั้นเดียว และ กระจกโค้ง 2 ชั้น (ลามิเนต)กระจกดัดโค้งถูกนำมา ใช้ในงานตกแต่งบ้านและอาคาร เพื่อเพิ่มความสวยงามลงตัวได้กับทุกงาน Design

Copyright © 2015 Qzana Co. Ltd. All Rights Reserved. - Design: Misaka Akasaki