กระจก

  กระจกนั้นแบ่งออกได้โดยชนิดของกระจก สี และ ความหนา ท่านลูกค้า สามารถเลือกสเปคที่ท่านต้องการได้โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน กระจกให้คำแนะนำแก่ท่านเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุด

Image 01

สี ของกระจก (Color)

สี ของกระจกที่นิยมใช้ทั่วไป ได้แก่ ใส  เขียวใส  ฟ้าใส  ชา  ฝ้า เป็นต้น หากท่านลูกค้า ต้องการสีอื่นๆ นอกเหนือจากสีดั้งกล่าวสามารถสอบถามทางเราได้ เช่น สีส้ม สีเขียว เป็นต้น คลิกเพื่อดูตัวอย่างเฉดสีกระจก

Image 02

ความหนา ของกระจก (Thickness)

ความหนา ขอกระจก มีตั้งแต่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 19 mm.

Image 03

นวัตกรรม ของกระจก (Glass Technology)

นวัตกรรมกระจกนั้นถูกออกแบบในแบบต่างๆเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมหรือ จุดประสงค์ที่ต่างๆกัน ท่านลูกค้าสามารถสอบถามเรา ในฐานะผู้เชียว ชาญด้าน กระจก เพื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุด รูปแบบกระจกเบื้องต้น

คลิกเพื่อดู
Image 04

การเลือกใช้งาน กระจก (Suitability)

การออกแบบและเลือกใช้กระจก ควรคำนึงถึงความร้อน และแสง จากภายนอกที่สามารถ เข้ามาภายในตัวอาคาร การประหยัดพลังงาน ความสวยงาม และความปลอดภัยของ ผู้ใช้อาคารเป็นหลัก

ตัวอย่างโครงการ

Image 04

ห้องเรือนกระจก คุณ คุณอภิญญา เลือกใช้กระจก ใสธรรมดา - ดูผลงานเพิ่ม

Image 04

บ้านพัก ร้านทองตราไก่ เลือกใช้กระเขียวใสหนา 2mm - ดูผลงานเพิ่ม

Copyright © 2015 Qzana Co. Ltd. All Rights Reserved. - Design: Misaka Akasaki