งานผนังกระจกที่ต้องใช้ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

        นักออกแบบมักนำระบบโครงสร้างผนังกระจกมาใช้เพื่อแสดงถึงความหรูหราและสง่างามของตัวอาคาร ดังนั้นผนังกระจกจึงถูกออกแบบให้อยู่ ในส่วนที่เป็นหน้าตาของอาคาร โชว์รูม (Show Room) งานอาคารท่าอากาศยาน (Airport) ทางเข้าหลัก โถงรับรอง ผนังด้านหน้าอาคาร หรือ จุดที่มี ฟังค์ ชั่นสำคัญและ อาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง มักนิยมเลือกใช้งานผนังกระจก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบโครงสร้างผนังกระจก (Structural glass wall) และ ผนังกระจก Curtain wall ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อรองรับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย และ มีการเลือกใช้กระจก ในรูปแบบที่แปลกใหม่  โดดเด่น และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อการแข่งขันเชิงภาพลักษณ์ทางธุรกิจ

 

        สิ่งที่สำคัญไม่ควรมองข้ามคือ จะต้องแยกงานประเภทผนังกระจกขนาดใหญ่ (Structural Glass Wall , Spider Glass Wall, Curtain Wall)  ออกจากงานติดตั้งกระจกประเภทประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั่วไป เพราะงานผนังกระจกขนาดใหญ่นั้นเป็นงานคนละแบบกับงานกระจกที่ติดตั้งตาม อาคารบ้านเรือน แต่ไม่ใช่งานกระจกสำหรับช่างอลูมิเนียมทั่วไปจะต้องใช้ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง หรือ วิศวกรในด้านนี้มาดูเรื่องโครงสร้างที่จะรับผนัง กระจกขนาดใหญ่เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย และ ความแข็งแรง ของผนังกระจก เนื่องจากต้องมีความถูกต้องของระยะต่างๆของระบบช่วยจับ ช่วยยึดกระจก รวมถึงความสวยงามความเรียบร้อยของงาน ที่มีความละเอียดอ่อน กว่างานกระจกทั่วไป ดังนั้นผู้ติดตั้งงานประเภทนี้ จึงควรเป็นผู้มี ความรู้และความเชียวชาญเฉพาะทางรวมถึงมีประสบการณ์งานด้านนี้โดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลดี ทั้งคุณภาพและความคุ้มค่า ของงบประมาณ

ระบบผนังกระจก (Glass Wall)

Image 02

   เป็นระบบโครงสร้างที่เปิดเผย ไม่มีกรอบเฟรม แต่เป็นการยึดด้วยวัสดุโครงสร้าง ที่ทำหน้าที่ในการยึดเกาะกระจก กับโครงสร้างให้เกิดความแข็งแรงและสมดุลย์ สามารถทนต่อแรงกระทำต่างๆได้ โดยไม่ต้องมีคานโครงสร้างตามแนว นอนมารองรับผนัง และมีสิ่งอื่นประกอบอยู่ด้วยน้อยที่สุด ทำให้ผนังกระจกชนิดนี้ดูโปร่งโล่ง โดดเด่น การออกแบบรูป ทรงขนาด รอยต่อกระจก และการเลือกใช้ Fitting ที่เหมาะสม เป็นการแสดงศักยภาพของการออกแบบ ที่สามารถ เพิ่มความสวยงาม และความสง่างามให้กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ระบบโครงสร้างผนังกระจกสามารถแบ่ง ตามวัสดุโครงสร้างได้ 4 ประเภท คลิกที่นี้เพื่อดูเพิ่ม

ระบบผนังกระจก (Curtain wall)

Image 03

   เป็นระบบผนังที่ต้องอาศัยแขวนเข้ากับโครงสร้างของอาคาร มักจะถูกใช้ในอาคารที่มีผนังต่อเนื่องขึ้นไปหลายๆชั้น  เนื่องจาก Curtain wall มีข้อจำกัดที่ต้องฝากอยู่กับโครงสร้างอาคาร จึงไม่สามารถทำในส่วนของโถงเปิดโล่งที่ไม่มี โครงสร้างมารองรับได้ ต้องมีเฟรมอลูมิเนียมอยู่ด้านหลังเพื่อรองรับกระจก ระบบ Curtain Wall สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คลิกที่นี้เพื่อดูเพิ่ม

Copyright © 2015 Qzana Co. Ltd. All Rights Reserved. - Design: Misaka Akasaki