รูปแบบประตู หน้าต่าง โครงอลูมิเนียม

   รูปแบบของ อลูมิเนียมมีหลากหลายรูปแบบ และจะถูกเลือกไปติดตั้ง ตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีให้เลือกดังนี้

Image 01

 

บานติดตาย (Fixed Systems)

Image 01

 

บานเปิดข้าง / บานกระทุ้ง (Casement / Awning Systems)

Image 01

 

บานแขวน (Sliding Systems)

Image 02

 

บานเปิดหมุน

Image 03

 

บานพลิก (Center pivot system)

Image 04

 

บานกระจกเปลือย

Image 04

 

กระจกตกแต่ง (Decorative Glass)

Image 01

 

บานสวิง (Swing Systems)

Image 01

 

ประตูออโต้ (Auto Doors)

Image 01

 

บานเลื่อน (Sliding Systems)

Image 02

 

บานยก (Hung Systems)

Image 03

 

บานเฟี้ยม (Folding Windows & Doors)

Image 04

 

หลังคากระจก และ ทางเดินกระจก (Skylight & Skywalk)

Image 04

 

ผนังกระจก Curtain Wall , Spider

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Copyright © 2015 Qzana Co. Ltd. All Rights Reserved. - Design: Misaka Akasaki